Album Hình Ảnh

Răng sứ kim loại

Răng toàn sứ ZOLID bảo hành 7 năm

Trước và sau cắt nướu 1 tuần

Hàm răng giả cho người mất răng toàn bộ

Cô Lan: Trước và sau khi trồng răng sứ

Răng khôn mọc nghiêng

Anh khách Việt kiều NaUy

Facebook chat
https://www.facebook.com/nhakhoamyy/?eid=ARCJp4VHCBSX5DsGPfdGpfEscP2IUdhZypUceB3y2l-MN02739rONrGhRq4dtlGsFMKRI9T-QaP0BpLG&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100010398277759&fref=tag