BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Chi phí một số dịch vụ tại Nha khoa Mỹ Ý để quý khách hàng tham khảo:

BẢNG GIÁ RĂNG SỨ

Giá một số loại răng sứ phổ biến:

Facebook chat
https://www.facebook.com/nhakhoamyy/?eid=ARCJp4VHCBSX5DsGPfdGpfEscP2IUdhZypUceB3y2l-MN02739rONrGhRq4dtlGsFMKRI9T-QaP0BpLG&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100010398277759&fref=tag